O metodzie

Pragniemy poinformować o Pracowni Rezonansu Magnetycznego, która mieści się w Płońsku na ulicy Sienkiewicza 7 / teren SPZOZ Płońsk/

Pracownia wyposażona jest w najnowszej generacji system MR Brivo MR 355 firmy General Electric oparty na systemie zamkniętym i sile magnesu 1,5T. Jest to platforma wprowadzona na rynek w roku 2010, która dzięki szerokim możliwościom technicznym i bogatemu oprogramowaniu klinicznemu umożliwia wydajną i skuteczną diagnostykę MR, obejmującą:

  • Badania głowy, przysadki, zatok, szyi, oczodołów, twarzoczaszki
  • Badania kręgosłupa szyjnego, piersiowego, lędźwiowego
  • Badania stawów kończyn górnych
  • Badania stawów kończyn dolnych
  • Badania klatki piersiowej
  • Badania jamy brzusznej i miednicy mniejszej
  • Badania cholangiografii MR
  • Badania angio


Od 01.01.2011 Pracownia nasza wykonuje badania w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 

DLA ROZWOJU MAZOWSZA
Projekt pn. „Innowacje kluczem do sukcesu i wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa MULTI-MED” został zrealizowany w
ramach działania 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013.

Cel projektu: podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa Multi-Med
poprzez rozszerzenie zakresu świadczonych usług medycznych i zapewnienie dostępu do
najnowocześniejszych technologii w dziedzinie diagnostyki obrazowej MRI.

Beneficjent: Centrum Diagnostyki Medycznej "MULTI-MED" Hanna Brusikiewicz i S-ka - Spółka Jawna

Wartość projektu: 2 643 499,78 PLN
Wysokość dofinansowania: 1 181 600,00 PLN

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa”.